1

13 - 03 - 2020

Novetats fiscals referent al coronavirus Covid-19

El Consell de Ministres reunit ahir va aprovar el Reial Decret-llei 7/2020 de Mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 entre les quals hi ha algunes de caire econòmic i fiscal:


Aplaçament de deutes tributaris, inclosos els fins ara no susceptibles de ser aplaçats com ara retencions i pagaments a compte de l’Impost de Societats.
Caldrà que l’empresa hagi tingut en l’exercici 2019 un volum d’operacions no superiors a 6.010.121,04€.

El termini de l’aplaçament serà de 6 mesos i aplicarà a tots els deutes amb termini de presentació i ingrés que finalitzi entre el dia d’avui i el 30 de maig de 2020.

Els tres primers mesos no es meritaran interessos de demora.

L’Agència Tributària habilitarà els mecanismes per tal de poder-ho gestionar.

Ampliació de la línia de finançament prevista en l’article 4 del Reial Decret-llei 12/2019, essent possibles destinataris de la línia ICO Empreses i Emprenedors les empreses i autònoms del sector turístic, entre d’altres: transport terrestre de passatgers, transport aeri de passatgers, hotels i allotjaments similars així com allotjaments turístics, restaurants i altres serveis de menjars, lloguers de vehicles, activitats d’agències de viatges.


La pàgina web de l’Agència Tributària ha publicat aquest mateix matí un avís on comunica l’ampliació dels terminis per a la realització dels procediments tributaris que seran aprovats en breu. El comunicat és el següent:

 

Avís important: ampliació dels terminis en els procediments tributaris

Els terminis en els procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent. No es preocupi si té un tràmit pendent. En tant s’aprova el canvi normatiu l’Agència és conscient de la situació i no considerarà incomplert el termini.

 

El Departament de Salut va aprovar el dia 11 de març la Resolució SLT/704/2020 de mesures de distanciament social en virtut de les quals totes les activitats que es portin a terme en espais amb aforaments inferiors a 1.000 persones es podran portar a terme si no s’ocupa més d’un terç de l’aforament màxim autoritzat. Això afecta a l’activitat en bars i restaurants i altres establiments d’oci.