Equip

Joaquim Bosch

Joaquim
Bosch

Graduat Social
Director
ASSESSORAMENT
JURÍDIC LABORAL
Laia Vergés

Laia
Vergés

Llicenciada en Dret
ASSESSORAMENT
JURÍDIC CIVIL, PENAL I MERCANTIL
Cristina León

Cristina
León

Llicenciada en Economia
ASSESSORAMENT
FISCAL
Enric Benet

Enric
Benet

Diplomat en Ciències Empresarials
ASSESSORAMENT
FISCAL
Òscar Chamizo

Òscar
Chamizo

Diplomat en Relacions Laborals
Màster en Dret Laboral i Seguretat Social
ASSESSORAMENT
JURÍDIC LABORAL
Cristina Mena

Cristina
Mena

Diplomada en Ciències Empresarials
CAP D'ADMINISTRACIÓ
Sara Moral

Sara
Moral

Grau en Dret
Màster en l'exercici de l'advocacia
ASSESSORAMENT
JURÍDIC CIVIL, PENAL I MERCANTIL
Marta Nogué

Marta
Nogué

Graduada en Dret
ASSESSORAMENT
JURÍDIC LABORAL
Ivette López

Ivette
López

Llicenciada en Dret
ASSESSORAMENT
JURÍDIC CIVIL, PENAL I MERCANTIL
Maria Hernández

Maria
Hernández

Diplomada en ciències empresarials.
ASSESSORAMENT
FISCAL
Carme Matés

Carme
Matés

Gestió Laboral
GESTIÓ
LABORAL
Marta Cuevas

Marta
Cuevas

Gestió Laboral
GESTIÓ
LABORAL
Guillem Garcia

Guillem
Garcia

Gestió Laboral
GESTIÓ LABORAL
Pepi Garcia

Pepi
Garcia

Gestió Laboral
GESTIÓ LABORAL
Dúnia Pallarés

Dúnia
Pallarés

Grau Superior en Administració i Finances
COMPTABLE
Jennifer Cedeño

Jennifer
Cedeño

Gestió Laboral
GESTIÓ
LABORAL
Emma Silvan

Emma
Silvan

Gestió Laboral
Gestió Laboral
Judit Font

Judit
Font

Administració
ADMINISTRACIÓ