1
17 - 01 - 2022

Subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur

Subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat

 

1.- Beneficiaris: 

Les cooperatives de treball associat.
Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat de subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

 

2.- Persones destinatàries:

Les persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació inscrites al SOC, no ocupades.
Han d’acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

 

3.- Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el 31/03/2022 a les 15:00 hores.

 

4.- Forma de demanar-ho:

Per internet a l’adreça:
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=&idServei=OCU128SOLC&origen=CE

*Cal certificat digital.

 

5.- Import de la subvenció:

Fins a 17.684,71 per un contracte de 12 mesos.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

 

Normativa, requisits i documentació a apotar:

RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació pràctiques) (ref. BDNS 603231).
ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur (SOC-CONTRACTACIÓ).

 

 

La normativa es pot descarregar aquí