3
17 - 06 - 2021

Servei de gestió i vigilància de notificacions electròniques

Benvolguts clients,

 

Mitjançant el present els volem informar que des de Consultoria Bosch oferim la possibilitat de contractar un servei de gestió i vigilància de notificacions electròniques, renovació de certificats digitals i emissió de nous certificats , el qual serà prestat per una empresa externa de la qual poden ser usuaris tant persones físiques com persones jurídiques.

 

D’entre les diferents funcionalitats del servei, s’inclou el control i vigilància de forma continuada i constant de la bústia de les notificacions electròniques per tal que l’usuari pugui rebre en temps i forma qualsevol notificació de les Administracions Públiques (Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Direcció General de Trànsit, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, entre moltes altres), i l’anterior amb les màximes garanties de fiabilitat i immediatesa.

 

Així mateix, es posa a la seva disposició una plataforma segura per a l’emmagatzematge dels certificats digitals que permet salvaguardar la seva inviolabilitat per pèrdua, furt o altres usos indeguts. A banda de l’anterior, la subscripció inclou l’emissió i renovació dels certificats digitals de forma senzilla i ràpida.

 

En la consecució de les corresponents gestions que engloben aquest servei, les dades dels usuaris seran tractades de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals; el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR).

 

A continuació s’indica el cost anual per a la contractació de l’esmentat servei:
– En cas que l’usurari sigui persona física: 60 euros.
– En cas que l’usuari sigui persona jurídica (una societat): 150 euros.

 

Dit l’anterior, restem a la seva disposició pel cas que estiguin interessats en rebre més informació al respecte o en contractar els esmentats serveis, pel qual podran posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del correu electrònic bosch@consultoriabosch.com; el telèfon núm. 93.881.49.70; o mitjançant el portal web habilitat a tal efecte.