30 - 06 - 2020

Reial Decret Llei 24/2020. Pròrroga dels ERTO’s i ajuda als treballadors autònoms

El Reial Decret Llei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció al treball autònom recull les especificacions de la pròrroga tant dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO’s) com l’ajuda als treballadors autònoms fins el pròxim dia 30 de setembre de 2020.
 

 


Acord d’extensió dels ERTO’s
Les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació derivats del Covid-19, tant de força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l’anterior acord, és a dir, se’ls reconeixerà la prestació encara que no acreditin el període de cotització previ i se’ls aplicarà el comptador a 0 (no hi haurà consumició de la prestació d’atur).

 

Continuen les mesures de garantia de l’ocupació recollides en el RDL 8/2020: manteniment de l’ocupació durant un període de sis mesos, impossibilitat d’efectuar acomiadaments ni repartir dividends durant la vigència de l’ERTO.
Prohibició de realitzar hores extres i realitzar noves contractacions laborals (directes o indirectes a través d’ETT ni noves externalitzacions
 
Nova figura: l’ERTO de transició  per a les empreses que encara tinguin problemes per a reiniciar l’activitat, i en què tots els treballadors de l’empresa continuen suspesos, les exoneracions seran decreixents.
 
Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, l’exoneració de quotes a la Seguretat Social serà del 70 % al juliol, del 60 % a l’agost i del 35 % al setembre.  I en el cas de les empreses amb 50 treballadors o més, les exoneracions de les quotes en les cotitzacions socials seran del 50 %, del 40 % i del 25% al juliol, agost i setembre, respectivament.
 
Es prorroguen els ERTO’s de força major (abans parcial) per a les empreses que reincorporin a part de la seva plantilla i que van començar a reincorporar als treballadors a partir del 13 de maig de 2020 (RD Llei 18/2020). En aquest sentit, la pròrroga dels ERTO’s de força major manté l’esperit actual de bonificar més en les quotes a la Seguretat Social a les empreses pels treballadors activats, és a dir, reincorporats al seus llocs de treball, que els que continuen suspesos.


Exoneracions de quotes de Seguretat Social: empreses <50 treballadors: del 60 % per als treballadors activats i del 35 % per als no activats durant els mesos de juliol, agost i setembre.  Empreses de > o més treballadors: del 40 % per als treballadors activats i del 25 % per als no activats durant els tres pròxims mesos.
 
Els procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) derivades del Covid-19 iniciats abans i després de l’entrada en vigor del present Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, sempre que, en aquest últim cas, siguin immediatament consecutius a un ERTE de força major, i fins al 30 de setembre de 2020 es podran acollir a les condicions en matèria d’exoneracions a la cotització dels ERTE per força major.
 
S’inclou un nou tipus de ERTE per a casos excepcionals en els quals una empresa hagi de tancar el seu centre de treball a conseqüència d’un rebrot de la pandèmia provocada pel Covid 19. En aquests casos, hauran de ser aprovats per les Autoritats Laborals, s’estableix una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social del 80 % per als treballadors inactius, del 60 % per als actius en el cas de les empreses de menys de 50 empleats, i del 60 % per als inactius i del 40 % per als actius per a les empreses de més de 50 empleats.
 
 
 
 
Extensió de les ajudes a autònoms
En primer lloc, els treballadors autònoms beneficiaris de la prestació extraordinària de cessament d’activitat no hauran de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol i tindran una exoneració del 50 % a l’agost i del 25 % al setembre.
 
Per a aquells treballadors autònoms on la seva activitat encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació per cessament d’activitat ordinari si la seva facturació en el tercer trimestre és un 75 % més baixa que la del mateix període de l’any passat, sempre que els seus rendiments nets en el període no superin la quantia equivalent a 1,75 vegades del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del trimestre.
 
Aquesta possibilitat, que serà compatible amb l’activitat, suposa un benefici econòmic mínim de 930 euros al mes per treballador, ja que suposa una prestació econòmica equivalent al 70 % de la base reguladora més l’exoneració de les quotes per contingències comunes.
 
Per a accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l’activitat, no és necessari esperar que acabi el trimestre. Els treballadors autònoms que estimin que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. Posteriorment es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat.


Amb el desig que aquesta informació sigui del vostre interès, quedem a la vostra disposició com sempre per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.