1

05 - 05 - 2017

Sentencia favorable a la pensió de viduïtat d’una parella de fet

El jutge titular del jutjat social 33 de Barcelona ha concedit la pensió de viduïtat a la parella de fet d’una víctima de l’accident aeri de Germanwings que va tenir lloc el 24 de març de 2015. El jutge ha estimat la demanda de l’afectada després que aquesta reclamés infructuosament els seus drets davant la mútua Asepeyo i la Seguretat Social.

 

La denegació de la pensió de viduïtat es basava en el fet que, tot i haver conviscut durant 10 anys, comprar junts una casa i tenir una filla en comú, la parella no s’havia inscrit a cap registre. Fins al març del 2014, les parelles de Catalunya que poguessin acreditar cinc anys de convivència podien ser considerades parelles de fet a efectes legals i beneficiar-se de la pensió de viduïtat. En aquesta data, una sentència del Tribunal Constitucional va canviar la interpretació de la norma i es van deixar de donar pensions de viduïtat a les parelles de fet no inscrites, limitant-les a les que portessin dos anys registrades com a tals.

 

El jutge, sense qüestionar al Constitucional, ha interpretat pel que fa a l’eficàcia temporal de la seva sentència, que no pot realitzar-se lesionant el principi de seguretat jurídica, la igualtat de tots davant la llei o provocant una discriminació per raó de sexe. I això, ha dit, és el que passaria si es denegués la pensió sol·licitada.

 

“La nova exigència formal [del Constitucional] de la inscripció registral amb dos anys d’antelació al fet causat [la mort de la parella] només es podria exigir a Catalunya des el 10 d’abril de 2016, dos anys després de publicar-se la sentència en el BOE “. En aquells moments, la parella de María Ángeles ja havia morta i ella portava gairebé un any reclamant la seva pensió. El jutge li ha concedit, encara que, previsiblement, la Seguretat Social recorrerà a l’Audiència de Barcelona.