1

07 - 11 - 2017

Novetats en l’IRPF dels treballadors autònoms

El passat 24 d’octubre es va aprovar la Llei 6/2017 de reformes urgents del Treball Autònom que recull, entre d’altres, novetats relatives a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb efectes a partir l’1 de gener de 2018.

 

La nova Llei determina que seran deduïbles les despeses de subministraments de l’habitatge on es desenvolupi l’activitat econòmica i les despeses de manutenció realitzades durant el desenvolupament de l’activitat en els següents casos:

 

1- Contribuents que utilitzin parcialment el seu habitatge habitual per al desenvolupament de la seva activitat econòmica.

 

Es podran deduir les despeses d’aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet en el percentatge que resulti d’aplicar el 30% al percentatge de l’habitatge que s’hagi afectat a l’activitat econòmica, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

 

2- Despeses de manutenció del contribuent realitzades en el desenvolupament de la seva activitat econòmica que es realitzin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant mitjans de pagament electrònics (no en efectiu).

 

La nova redacció de l’article de la llei de l’IRPF no exigeix ​​que la despesa es realitzi en una localitat diferent a aquella on es trobi ubicat el centre de treball o domicili.

 

Caldrà justificar la despesa mitjançant la corresponent factura, que no podrà ser pagada en efectiu i haurà de provar la seva vinculació amb el desenvolupament de l’activitat.

 

Aquestes despeses tindran com a límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors. La normativa estableix que només seran deduïbles les despeses que no superin els següents límits:

 

Sense pernoctació a Espanya 26,67 €

Sense pernoctació a l’estranger 48,08 €

Amb pernoctació a Espanya 53,34 €

Amb pernoctació a l’estranger 91,35 €

 

A efectes d’IVA, només serà deduïble la part d’IVA corresponent als límits anteriors, tot i que la factura sigui superior.

 

Des del departament d’Assessorament Fiscal de Consultoria Bosch us podem aportar tota la informació relativa a aquestes novetats tributàries per a treballadors autònoms. Els nostres especialistes en fiscalitat estan a la vostra disposició.