1
13 - 07 - 2021

Novetat! – Limitació als cobraments/pagaments en efectiu a 1.000€

Des d’aquest passat diumenge dia 12/07 ha entrat en vigor el canvi en la normativa que limita els cobraments i pagaments en efectiu en els que un dels intervinents sigui una empresa o professional.


A partir d’ara es limiten els pagaments i cobraments en efectiu a 1.000€, tant de factures, com de nòmines, com de qualsevol altre pagament o cobrament en què una de les dues parts sigui empresari o professional. Es mantenen les situacions prèviament existents pel què fa al què s’entén per pagaments en efectiu:


I.
S’entendrà per efectiu a més dels bitllets i monedes de circulació legal, els XECS BANCARIS AL PORTADOR, així com qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, que s’entenguin com a mitjà de pagament al portador.
Així doncs, el cobrament o pagament a través d’un xec al portador per import igual o superior als 1.000€ estarà incomplint la normativa de referència.

II.

S’ESTARÀ INCOMPLINT LA NORMATIVA, si un client ens realitza un pagament en efectiu encara que tot seguit nosaltres l’ingressem al nostre compte bancari.
 
III.
NO S’ESTARÀ INCOMPLINT LA NORMATIVA, si un client ingressa directament els diners en efectiu al nostre compte bancari.
 
IV.

El cobrament d’una provisió de fons o d’uns suplerts s’afegeixen a l’import dels serveis prestats a l’hora de determinar el límit dels 1.000€.
 
V.

El cobrament d’un avançament, una reserva, paga i senyal o quelcom per l’estil si correspon a una futura operació en què el muntant total de l’operació supera els 1.000€ no es podrà realitzar en efectiu.
 
VI.

S’ESTARÀ INCOMPLINT LA NORMATIVA si es realitzen cobraments o pagaments parcials en relació a una mateixa operació o si s’està fraccionant una mateixa operació en diferents factures per tal que aquestes tinguin un valor unitari cadascuna inferior als 1.000€.
 
VII.

Caldrà conservar els mitjans de pagament justificatius de les operacions superiors als 1.000€ durant un termini de 5 anys des de la data en què s’hagi realitzat el pagament.