2

23 - 10 - 2020

Noves mesures per la reducció dels arrendaments dels locals de negocis afectats per les restriccions

Davant de la restricció i suspensió d’activitats econòmiques imposades per tal d’evitar la propagació de la COVID-19, el Consell Executiu ha aprovat el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, publicat el dia 22, mitjançant el qual s’acorden mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a tots aquells negocis afectats de manera particularment intensa.

Aquestes mesures faculten als titulars dels negocis (arrendataris) a iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles (arrendadors) per tal d’establir de mutu acord una rebaixa de l’import de la mensualitat de renda, sempre i quan la part arrendatària requereixi a la part arrendadora la modificació de les condicions del contracte a través de burofax o d’un altre mitjà fefaent.

A falta d’acord en el termini d’un mes a comptar del requeriment indicat, s’aplicaran les regles que s’exposen a continuació:


1– Rebaixa del 50% en els establiments tancats (bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques): en cas que les parts no arribin a un acord, la nova norma disposa que l’import de l’arrendament dels negocis tancats es reduirà automàticament al 50%, a comptar des del dia que l’arrendatari hagi notificat a l’arrendador la seva voluntat de negociar.

 

2– Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial (teatres, comerços, botigues i hotels): en cas d’activitats parcialment restringides per aforament o horaris, davant la manca d’acord, la renda es reduirà en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, de manera que si un negoci té l’aforament limitat al 30%, el titular haurà de pagar la totalitat de l’arrendament del 30%, però només pagarà el 50% sobre la part restringida per les mesures sanitàries (que essent del 70% resulta en un 35% a pagar). L’anterior obliga a assumir al titular del negoci el 65% de l’import de la renda.

 

3– Les anteriors reduccions també són d’aplicació en negocis que presten serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment.

 

Per a més informació, no dubtin en contactar amb nosaltres.