1
26 - 01 - 2022

Increments quota autònoms 2022

Arrel de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, s’han incrementat les bases de cotització i per extensió les quotes d’autònoms, que passen a ser les següents:

 

– Per autònom persona física.

La base mínima de cotització, passa a ser de 960,60 euros, amb el que la quota mínima, passa

a ser de 293,95 euros.

La base màxima de cotització, passa a ser de 4.139,40 euros, amb el que la quota màxima, passa a ser de  1.266,65 euros.


– Per autònom societari.

La base mínima de cotització, passa a ser de 1.234,80 euros, amb el que la quota mínima, passa a ser de 377,84 euros.

La base màxima i la quota màxima, són iguals que en l’autònom persona física.

 

– Bases de cotització treballadors menors de 47 anys o amb 47 anys, a data 01/01/2022.

Les persones que a data 01/01/2022, tinguin menys de 47 anys, podran escollir la base de cotització que vulguin entre la mínima i la màxima.

 

La mateixa elecció podrà fer la persona que a data 01/01/2022 tingui 47 anys, i que en el mes de desembre de 2021, hagi cotitzat per una base igual o superior als 2.077,80 euros.

 

Els treballadors que a data 01/01/2022, tinguin 47 anys i la seva base de cotització del mes de desembre de 2021, sigui inferior als 2.077,80 euros, no podran escollir una base de cotització superior als 2.113,20 euros, tret que hagin presentat a la Tresoreria l’opció per una base superior, abans del 30/06/2022.

 

– Bases de cotització treballadors amb 48 anys o més.

Les persones que a data 01/02/2022, tinguin 48 anys o més, hauran d’escollir una base de cotització entre els 1.035,90 i els 2.113,20 euros.