3
13 - 09 - 2021

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

Des del dia 1 de setembre està publicat el padró definitiu dels vehicles que han de pagar el nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles que va aprovar el Govern de la Generalitat.

 

Podeu consultar si els vostres vehicles, tant particulars com d’empresa han de pagar aquest nou impost a través del següent enllaç:

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

 

Amb signatura electrònica podreu visualitzar els vehicles afectes a l’impost, la quantia a pagar i realitzar el pagament de l’impost. Així com domiciliar el pagament dels propers exercicis. 

 

Trobareu més informació a l’enllaç següent:

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/pmf-emissions-vehicles/