30 - 09 - 2019

Claus de la reforma de la llei de marques

1 –

ADAPTACIÓ a la normativa europea

La nova llei respon a la necessitat d’adaptar-nos a la directiva (UE) 2015/2436 per optimitzar procediments i unificar criteris de la unió europea.

 
2–
Sense representació gràfica

Ja no és obligatori que una marca s’hagi de poder representar en suports gràfics. sons, moviments i hologrames, entre altres, també es poden registrar.

 

3–

El requisit de la “prova d’ús”
Els que vulguin oposar-se a noves sol·licituds de marques hauran de provar, a més, que fan un ús efectiu de la seva pròpia marca.

 

4–

Desapareix la marca notòria
Totes les marques d’aquest tipus, passen a ser marques reanomenades; un estatus especial per marques amb un alt grau de difusió i reconeixement de públic.

 

5–

Més mesures contra la pirateria
Els titulars de marques poden impedir l’entrada a espanya de mercaderies que incorporin marques idèntiques o virtualment idèntiques encara que aquestes no vagin a ser comercialitzades aquí.

 

6–

Sistema obert de legitimació
Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar una marca, amb independència de la seva nacionalitat, residència i convenis internacionals.

 

7–

Major protecció per les do i les igp
Les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides podran sol·licitar que es deneguin marques idèntiques o similars per motius absoluts o oposició.

 

8–

Varietats vegetals i marques no podran coincidir
Les marques que reprodueixin la denominació d’una varietat vegetal seran rebutjades reforçant la seva protecció mitjançant un motiu de denegació específic.

 

9–

Més competències per la oepm
L’oficina espanyola de patents i marques podrà declarar nul·la o caducada qualsevol marca ja registrada, una competència, fins aleshores, dels tribunals.

 

10–

Oportunitats per nous sol·licitants i titulars
La nova llei simplifica el registre als nous sol·licitants i ofereix a aquells que ja han protegit els seus signes l’oportunitat d’ampliar i consolidar la protecció.