1

14 - 04 - 2020

Bones pràctiques en els centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis del Covid-19

El Govern d’Espanya ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis del Covid-19, coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, dilluns i dimarts, de tots aquells treballadors i treballadores d’activitats no essencials que no puguin teletreballar.

 

La guia recull les mesures més essencials d’higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després d’assistència al treball.

 

Guia de bones pràctiques en el lloc de treball