1
21 - 07 - 2021

Atenció!! ampliat a tots els sectors d’activitat*, les ajudes directes a persones autònomes i empreses afectades pel Covid

Ampliat a tots els sectors d’activitat *(excepte activitats financeres i d’assegurances) les ajudes directes a persones autònomes i empreses afectades pel Covid.

 

Període d’inscripció:

de les 9 hores del 21/07/2021

a les 15 hores del 30/07/2021

 

Qui hi pot accedir?
– Les societats o persones físiques que portin a terme qualsevol activitat excepte les activitats financeres i d’assegurances i que compleixin la resta de requisits
– Hi poden accedir tant persones físiques en règim d’estimació directa com en règim d’estimació objectiva (mòduls) com societats
– Cal que l’activitat la vinguin exercint des de l’any 2019 i la mantinguin mínim fins a 30/06/2022
– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats hauran d’acreditar un descens de la facturació en el 2020 de més del 30% respecte del 2019 i tenir deutes per import superior a 4.000€
– Els deutes poden ser a proveïdors, creditors, també bancaris, costos fixes pendents de pagament sempre que el deute s’hagi produït entre l’1/03/2020 i el 31/05/2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13/03/2021

 

Qui no hi pot accedir?
– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats que tinguin un volum de deutes pendents subvencionables inferior a 4.000€
– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats que hagin declarat pèrdues en l’exercici 2019
– Els que no estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social o per reintegrament de subvencions
 
En el següents enllaços al Canal Empresa trobareu informació general de l’ajuda i més detallada, així com accés a les preguntes freqüents:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/


https://canalempresa.gencat.cat/web/shared/canalempresa/CE_covid_mesures_/ce_a_compartir_mesures/RDL-5-2021/arxius_img/Requisits_ajutssolvencia_RDL5-21-2a.pdf

 

i al formulari per la inscripció:
http://cataleg.gecoplus.gencat.cat/permalink/c7f87a5f-e939-11eb-a623-005056924a59.pdf
 
Infografies:
https://canalempresa.gencat.cat/web/shared/canalempresa/CE_covid_mesures_/ce_a_compartir_mesures/RDL-5-2021/infografies/Infografia_flux_ajuts_Solvencia.pdf


https://canalempresa.gencat.cat/web/shared/canalempresa/CE_covid_mesures_/ce_a_compartir_mesures/RDL-5-2021/infografies/infografia-2a-convo-ajuts-solvencia.pdf