1

15 - 09 - 2017

Aprovat el model 232 de “Declaració informativa d’operacions relacionades amb paradisos fiscals”

Al BOE de 30 d’agost de 2017, i amb efectes per a les declaracions corresponents als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, es va publicar l’Ordre per la qual s’aprovava el model 232 de “Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals”, que s’haurà de presentar quatre mesos després de la data de presentació de les declaracions de l’Impost sobre Societats.

 

 

– Únicament hauran de complimentar-la aquelles entitats afectades, reduint les càrregues fiscals indirectes associades a la presentació d’aquesta declaració.

 

– Es manté l’obligació d’informar sobre les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.

 

– L’actual ordre ministerial obliga a informar sobre operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada tipus d’operació en el període impositiu superi els 100.000 euros, independentment del mètode de valoració utilitzat.

 

 

En l’àmbit de les operacions vinculades, la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats presenta novetats en relació amb la documentació específica a elaborar per les entitats afectades, regulant un contingut simplificat per a aquelles entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45 milions d’euros, i no és necessària en relació amb determinades operacions.

 

Des del departament d’Assessorament Fiscal de Consultoria Bosch us podem aportar tota la informació necessària sobre l’aplicació del nou model 232. Els nostres especialistes en fiscalitat estan a la vostra disposició.