1

24 - 03 - 2020

Ajuda de la Generalitat per a autònoms que s’hagin vist obligats a tancar per disposició del decret d’alarma

Qui podrà sol·licitar l’ajuda?

Els autònoms (persona física) que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus i sempre que figurin d’alta en les activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat al tancament.

 

Es podrà sol·licitar si es té una font alternativa d’ingressos?

No, només la podran sol·licitar aquells autònoms que acreditant la reducció de la seva facturació no tinguin altres ingressos.

 

Caldrà estar donat d’alta d’autònoms per sol·licitar l’ajuda?

Si, i tenir el domicili fiscal a Catalunya.

 

A partir de quan es podrà sol·licitar l’ajuda?

A partir del dia 1 d’abril del 2020 ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març del 2020 amb els de març del 2019 i per tant cal esperar a final de mes.

 

Quin criteri s’utilitzarà per atorgar l’ajuda? Hi ha un límit de persones que hi puguin accedir?

S’atorgarà per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el límit del pressupost que és de 7’5 milions d’euros (es preveu beneficiar a uns 4.500 autònoms). 

 

Es pot compatibilitzar aquesta ajuda amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat?

No. Per tant cal valorar a quin ajut interessa més acollir-se.

 

Podrà sol·licitar l’ajuda qualsevol treballador autònom?

Només està adreçat a autònoms persona física. No està adreçat als treballadors autònoms socis d’entitats mercantils, cooperatives o societats laborals, membres d’òrgans d’administració de societats, ni familiars de socis.

 

Per quin canal es podrà demanar l’ajuda?

Telemàticament a través de l’enllaça que s’activarà a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: https://treball.gencat.cat/ca/inici/

On es pot obtenir més informació sobre la línia d’ajuts de la Generalitat?

Al telèfon: 93.228.57.57. I a la bústia de correu: treballautonom.tsf@gencat.cat

 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball